Warning: A non-numeric value encountered in /srv/psa01/alexisvandam.nl/httpdocs/wp-content/themes/rttheme17/content_generator.php on line 123

Disclaimer email

Email Disclaimer Nederlands

Beste emailer, u komt op deze pagina terecht omdat u de disclaimer van een door alexida verzonden email wilt inzien.

Nu u toch op deze site bent komen kunt u gelijk een artikel inzien of de diensten van alexida bekijken.

Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. Alexida sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail.

Email Disclaimer English

Dear emailer, you will be prompted to this page since you wanted to read the email disclaimer send by alexida.

While you are at this site please have a look at some interesting articles or services alexida provides.

This message (including any attachments) may be privileged or confidential. If you have received it by mistake, please notify the sender by return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorised use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. Alexida rejects any liability for the improper, incomplete or delayed transmission of the information contained in this message, as well as for damages resulting from this e-mail message.