JCI Haaglanden 2012 website

Situatie

De bestaande website stamde uit 2010 [link]. Het was om deze reden tijd om de website van een update te voorzien. Daarnaast moest de website worden voorbereid om advertenties mogelijk te maken.

Opdracht

jcihaaglanden 2012 website

Updaten van de bestaande website en toevoeging nieuwe functies.

Opdrachtgever & realisatie

Vereniging JCI Haaglanden, updaten website met een nieuwe huisstijl en toevoeging nieuwe functies.

Aanpak

In 2010 heeft Alexis de website van JCI Haaglanden voorzien van een omvangrijke update. Het was in 2012 weer eens tijd om de site te voorzien van een passende huisstijl. In 2 jaar veranderen veel mogelijkheden en functies m.b.t websites en ook binnen WordPress. Vanzelfsprekend wordt een website onderhouden. Het is na 2 tot 3 jaar wel tijd om een website te voorzien van een. De vereniging vroeg om meer mogelijkheden. Na een inventarisatie met de communicatie-commissie is de bestaande site voorzien van een nieuw thema. Daarnaast is de website voorzien van nieuwe en verbeterde SEO-techniek. Het is voor de commissie mogelijk geworden om op termijn advertenties binnen de website te gaan plaatsen. Deze advertenties vormen een bron van sponsoring binnen de vereniging.