Mindmap van verkiezingsprogramma van lokale politieke partij

Op 19 september 2013 was Alexis als LiveMindMapper aangeschoven bij LokaalBelang Zevenaar. Tijdens deze avondbijeenkomst mocht Alexis m.b.v. LiveMindMapping de vergadering ondersteunen. Deze vergadering was uitgeschreven met als doel standpunten, meningen en opinies te verzamelen van key stakeholders van LokaalBelang Zevenaar. In 3 uur tijd zijn de top 5 thema besproken en zijn de speerpunten gedragen vastgelegd voor het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 – 2018.

De inhoud mag helaas niet publiekelijk gedeeld worden.

Referenties en tweets