Search & Results Plan van Aanpak nieuwe website

Situatie

Search & Results is bezig met een traject om haar website te vernieuwen.

Opdracht

Search & Results heeft gevraagd aan Alexida om mee te denken over een nieuwe website en een Plan van Aanpak m.b.t. realisatie van de nieuwe website

Opdrachtgever & realisatie

Search & Results, Oplevering Plan van Aanpak september 2012.

Aanpak

Het project begon met een tweetal bijeenkomsten. Tijdens de eerste project kickoff heeft Alexis een inventarisatie gedaan van het programma van eisen. Via livemindmapping was Alexis in staat om snel via de juiste vragen de benodigde informatie te achterhalen. Deze inventarisatie is teruggekoppeld via een mindmap. Tijdens het tweede gesprek zijn de openstaande zaken besproken en hebben we gezamenlijk de technische randvoorwaarden vastgezet. Daarna ben ik het PvA gaan opstellen en heeft Alexis een projectplan opgesteld. Het PvA is op basis van de notities uit de mindmap opgesteld. De mindmap diende ook als input voor het projectplan. Het projectplan met doorlopen tijden is opgezet in een mindmap. Omdat je aan elke stap in een mindmap (takje) begin- en eindtijden kan toevoegen. Ontstaat er taken in de tijd. Deze worden aangevuld met wie de taken gaat uitvoeren. Op deze manier kan gemakkelijk een projectplan in elkaar worden gezet. De mindmap gemaakt met de Mindjet MindManager software is met een aanvullende addin om te zetten naar een strokenplanning (gant chart). Uiteindelijk heeft Search & Results deze input gebruikt en zijn ze nu bezig in het website trajet om een nieuwe site te laten realiseren.