Warning: A non-numeric value encountered in /srv/psa01/alexisvandam.nl/httpdocs/wp-content/themes/rttheme17/content_generator.php on line 123

Privacy Policy

De privacy policy van Alexida respecteert de privacy van haar bezoekers en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld (voor zover dat in het redelijke mogelijk is door de eigenaar van deze website).

Automatisch gelogde informatie, Google Analytics

Alexida maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om deze site te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren; zie hieronder. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Algemene statistieken kunnen wel gebruikt worden worden om te laten zien hoeveel bezoekers deze website heeft gehad.

Uit- of aanzetten van cookies

Het is mogelijk om cookies uit of aan te zetten in de browser. Dit kan via onderstaande instructies voor veelgebruikte browsers:

Nieuwsbrief

Wanneer u zich aan- of afmeldt voor de e-mailnieuwsbrieven, dan wordt uw e-mailadres uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard (de gebruikte dienst hiervoor is MailChimp. Het staat u vrij voor uw abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op deze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief.

Persoonlijke informatie

Wanneer een reactie op een artikel wordt achterlaren, het contact formulier wordt gebruikt of abonneert op de nieuwsbrief, wordt er mogelijk om naam, e-mailadres gevraagd. De verstrekte gegevens worden mogelijk gebruikt om de bezoeker op de hoogte te brengen van nieuws omtrent Alexida.nl.  Deze persoonlijke informatie wordt niet ter beschikking gesteld aan derden.

Wanneer u op deze website de zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op de servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses bewaard en worden niet gebruikt om deze te herleiden tot uw persoon.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar het oordeel van de eigenaar van deze website sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van deze website, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking worden gesteld. Bij misbruik kan een pogingen worden ondernomen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

Alexida stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Externe links

Deze site bevat (affiliate) links naar andere websites. Alexida is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en inhoud van deze sites.

Beveiliging

De eigenaar van de website heeft maatregelen getroffen om de informatie op deze site te beschermen tegen verlies, verkeerd gebruik en ongeautoriseerde wijzigingen.

Contact opnemen

Mocht u vragen hebben over dit privcay statement of andere gerelateerde zaken, neem dan gerust contact op.